Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém prvním zasedání po valné hromadě uskutečněné 17. dubna zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. Prvním místopředsedou se stal Petr Lešek, druhým místopředsedou David Hlouch. Komora bude i nadále pokračovat v nastavených dlouhodobých prioritách.


Svou činnost ČKA i v dalším období soustředí na čtyři akcentované základní oblasti - poskytování servisu svým členům, propagaci profese architekta a kvalitní architektury, ochranu veřejných zájmů a péči o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráci v rámci ČR i na mezinárodním poli. Komora bude současně pokračovat ve své zásadní činnosti stanovené zákonem, a to připomínkování právních předpisů důležitých pro výkon profese. Stěžejní je přitom proces rekodifikace stavebního práva. Zaměří se také na metodickou podporu architektonických soutěží a veřejných zakázek. Komora bude rovněž pokračovat v pořádání soutěžní přehlídky české architektury Česká cena za architekturu.

Architekt Jan Kasl (*1951) je předsedou ČKA od dubna 2019. Současně je členem pracovní skupiny ČKA pro legislativu. Komoru aktivně zastupuje v pracovních skupinách zapojených do procesu rekodifikace veřejného stavebního práva. Architekt Kasl se souběžně věnuje vlastní architektonické praxi. V minulosti byl Jan Kasl aktivní v politické sféře, v letech 1998 až 2002 byl primátorem hlavního města Prahy. 

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXVIII. valné hromadě se uskutečnily volby do všech samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

Představenstvo ČKA

Předseda: Jan Kasl

1. místopředseda: Petr Lešek, 2. místopředseda: David Hlouch

V představenstvu dále působí: Jaromír Hainc, Patrik Hoffman, Pavel Martinek, Ondřej Remeš, Ondřej Rys, Klára Salzmann, Zdeněk Trefil, Hana Zachová a Stašek Žerava.

Dozorčí rada ČKA

Předseda a místopředsedové: budou zvoleni 4. května

V dozorčí radě působí: Michal Hadlač, Miroslav Holubec, Lucie Kadrmanová Chytilová, Jana Janíková, Miroslav Kopecký, Mirko Lev, Josef Patrný, Ondřej Tuček a Václav Zůna.

Stavovský soud ČKA

Předseda: David Mateásko

Místopředseda: Václav Šebek

Ve Stavovském soudu dále působí: Markéta Bromová, Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Nytra a Josef Vrana. 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem státní správy, která byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected], mobil: +420 777 464 453