Česká komora architektů se cítí zavázána informovat veřejnost o marných očekáváních na zlom ve veřejných zakázkách.


ČKA v posledních dvou letech výrazně zesílila svou iniciativu, která se snažila před veřejnými autoritami opravdové a zásadní změny při zadávání veřejných zakázek, zejména zakázek v úseku veřejných staveb. V poněkud idealistické víře se zapojila do několika veřejných rozprav k tématu v naději, že jsou také ostatními partnery vedeny upřímně. Činila tak nejen na základě zákonného pověření, ale z hlubokého osobního odhodlání a přesvědčení o nutnosti transparentního zadávání veřejných zakázek a férové soutěže.

V zájmu dosažení vzpomenutého cíle uskutečnilo vedení Komory nebývale velké množství osobních jednání s představiteli veřejné moci, především na úrovni téměř všech zainteresovaných ministerstev. Nejenom to – s velkou vervou se účastnila rozprav tzv. „Platformy za transparentní veřejné zakázky“ a práce pracovní skupiny pro úpravu zákona o veřejných zakázkách. Pro úspěch věci a při vidině zájmů osob v rozhodovacích pozicích přinesla všechny své dobré zkušenosti na tomto poli. Mimo jiné také opakovaně upozorňovala na propastný rozdíl v počtu architektonických soutěží (jednoho z nejvíce transparentních procesů) mezi praxí v ČR a v porovnání s ostatními státy „vyspělého světa“.

 

Nyní ale Česká komora architektů po zralé úvaze a vyhodnocení situace nemá jinou volbu než prohlásit, že většina úprav zákona o zadávání veřejných zakázek připravených MMR k zahájení legislativního procesu, je pouze kosmetickými úpravami. Žádný pokrok směrem k čistému soutěžení a uvážlivému hospodaření s veřejnými prostředky plánované změny bohužel nepřinesou.

 

Po zkušenostech z jednacích procesů poslední doby se jen stěží můžeme ubránit dojmu, že celá veřejná artikulace boje proti korupci je jen umně předstíraná. Ve skutečnosti žádnou změnu nemůže, ale ani nemá způsobit. Česká komora architektů považuje za nezbytné dále se účastnit procesů vedoucích ke skutečné změně, ale s větší úderností a v jiném formátu.

 

Reakce - Agentura Mediafax