Počátkem října 2011 zveřejnila Národní galerie v Praze výzvu k předložení ideových návrhů na nové řešení návštěvnických vstupních prostor a úpravy předpolí Veletržního paláce v Praze. Výběrové řízení nebylo dle zjištění České komory architektů vypsáno v souladu s platnou legislativou a řády České komory architektů.


Vedení Národní galerie si uvědomuje, že stávající úpravy prostranství před Veletržním palácem, návštěvnické centrum, vstupní prostory, haly a šatny neodpovídají současným požadavkům. Plánuje se rekonstrukce objektu tak, aby Veletržní palác z dálky lákal návštěvníky sbírek umění 20. století. V říjnu 2011 se Národní galerie rozhodla uveřejnit výzvu k předložení návrhů řešení prostor. Zadavatel požadoval kromě vysvětlujícího textu také architektonické řešení půdorysů, řezy, perspektivy a vizualizace i detaily. Takové podklady je však možné požadovat pouze u soutěže o návrh (zákon č. 137/2006 Sb., § 102-109), která ale vypsána nebyla. Kromě toho si vypisovatel vyhradil právo nakládat s návrhy získanými ve výběrovém řízení dle svých potřeb, bez ohledu na autorský zákon. Neznámé bylo rovněž složení poroty, jejímž úkolem bylo vybrat tři práce, které by získaly cenu ve výši 5000 Kč (ani výše odměny v tomto případě neodpovídala předmětu řešení).

Česká komora architektů ihned po vyvěšení výzvy, o níž byla informována od autorizovaných architektů, Národní galerii kontaktovala a upozornila na nevhodnost postupu při zadání zakázky. Ve středu 19. 10. 2011 proběhlo jednání předsedy PS pro soutěže při ČKA se zástupci Národní galerie v Praze. Na doporučení ČKA pak Národní galerie výzvu zrušila a připravuje vyhlášení regulérní architektonické soutěže.

 

Ludmila Cepáková, Markéta Pražanová