Tisková zpráva ČKA, 15. září 2014


TZ ke stažení >>

Referendum, které mělo blíže definovat priority brněnských obyvatel v otázce polohy vlakového nádraží, se  nakonec nebude konat ve dnech komunálních voleb 10. a 11. října 2014, ale v dosud neurčeném pozdějším termínu. Krajský soud v Brně totiž odmítl i druhý návrh přípravného výboru referenda na jeho vyhlášení jako předčasný. Česká komora architektů (ČKA) v souvislosti s touto kauzou však upozorňuje především na nedostatečnou odbornou diskusi. Takto důležitá investice si žádá důkladnou přípravu a zapojení expertů z oblasti architektury, urbanismu, dopravní infrastruktury a inženýrství.

Aktuální územní plán statutárního města Brna předpokládá přemístění nádraží o 1100 metrů jihovýchodním směrem od současné polohy. Již v minulosti byla přijata dílčí rozhodnutí o změně polohy (například menší odstup), v následujících obdobích od toho bylo však ustoupeno. Možné náklady na celkové řešení úkolu (včetně urbanistických podmínek a městské infrastruktury) se mají pohybovat v rozsahu 18 až 30 miliard korun. Samotná modernizace nádraží se má podle posledních posudků pohybovat okolo 20 miliard korun. Hrazeny mají být převážně ze státního rozpočtu a fondů EU.

ČKA upozorňuje na skutečnost, že se jedná o velmi závažnou otázku z oboru urbanismu, územního plánování, stavby železničních zařízení a souvisejících otázek složité infrastruktury města, navíc v jednom z nejsložitějších uzlů městské infrastruktury. Tato nelehká situace má přitom východisko – řádně zorganizovanou dopravně-urbanistickou soutěž. O jejích kladech, které spočívají v dobrém hospodaření se svěřenými financemi či v kvalitním a společnosti prospěšným řešením, svědčí mimo jiné i fakt, že v Evropě a ve vyspělých státech je v obdobných případech institut soutěže o návrh téměř vždy využíván.

Nespornou výhodou soutěže o návrh je také její participační úloha, která umožňuje zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucí podobě zamýšleného investičního záměru. Podklady shromážděné z průzkumů a anket veřejného mínění pak mohou sloužit jako podklad pro soutěžní zadání. Kromě kvalitního výsledku a transparentního vynakládání finančních prostředků vyhlašovatel soutěže o návrh tak získává skvělý nástroj pro komunikaci s veřejností. Na výstavě, která bezprostředně navazuje na vyhlášení výsledků, může veřejnost sama posoudit kvalitu soutěžních projektů.

Hlavní pozornost by v tuto chvíli proto měla být upřena směrem k odborné diskusi s předními odborníky, které sdružuje nejen Česká komora architektů, ale i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jedině takto specializované a odborné subjekty mohou přispět k moderaci a strukturování zmiňované odborné diskuse. ČKA, která je zá zákona pověřena péčí o kulturní prostředí, nabízí v tomto smyslu svou pomoc. Při organizování soutěží o návrh pak vyhlašovatelům nabízí bezplatný servis a konzultace.

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

 

KONTAKTY PRO MÉDIA

Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected], mobil: +420 608 427 516

 

SLEDUJTE ČKA

Na novém portálu www.cka.cz a na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Google+ a Twitter)