Příslibem příchodu nové vlny české architektury jsou legislativní změny týkající se zadávání veřejných zakázek na veřejné stavby a územní plány. Před dokončením je prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR doplňující novelizovaný Zákon o veřejných zakázkách, která vyjasňuje podmínky pro pořádání soutěže o návrh – architektonické soutěže. Architektonické soutěže jsou nejčistší a nejekonomičtější formou zadávání veřejných zakázek v oblasti architektury a urbanismu. Navíc umožňují soutěžit desítkám i stovkám ateliérů a návrhy hodnotí z hlediska kvality a nikoli jen ceny. Nová vyhláška je proto příslibem příchodu nové vlny architektury v Česku.


Na rozdíl od běžné obchodní soutěže umožňuje architektonická soutěž zadavateli vybírat vítězný návrh nejen podle nákladů na pořízení projektu stavby, ale také podle samotných investičních nákladů stavby, budoucích provozních nákladů, účelnosti návrhu, udržitelnosti, estetické kvality a významu například pro obec. U architektonických soutěží tak může vítězit ekonomicky nejvýhodnější projekt (neboť započítává cenu projektu, stavby i provozu), nikoli pouze nejlevnější projekt bez znalosti výše následných investic a provozních nákladů.

Novelizace zákona o veřejných zakázkách a prováděcí vyhláška dávají úředníkům státní správy do rukou konečně jasný a srozumitelný návod, jak pořádat soutěže na veřejné stavby a územní plány. Architektonická soutěž je pro ně zárukou jednoznačně nejlepšího poměru ceny a kvality veřejné stavby,“ shrnuje hlavní výhody Josef Panna, letos nově zvolený předseda České komory architektů.

Česká komora architektů v současné době spolupracuje s ministerstvem pro místní rozvoj na posledních úpravách prováděcí vyhlášky k Zákonu o veřejných zakázkách. Podle předběžných vyjádření ministerstva by vyhláška měla vstoupit v platnost od nového roku. Vyhláška přitom není experimentem, ani nevzniká na zelené louce. Vychází totiž z pravidel, které pro architektonické soutěže stanovuje Soutěžní řád České komory architektů.

Architektonické soutěže jsou mezinárodně prověřené staletími a v novodobé podobě jsou vycizelované právě v Soutěžním řádu Komory. Jde o osvědčený a prověřený nástroj. Ostatně v porovnání se zahraničím máme co dohánět. Jen v sousedním Německu se pořádá na obyvatele osmkrát více architektonických soutěží než v Česku. Soutěže výrazně podporují také kromě západní Evropy například v Polsku, nebo Slovinsku,“ komentuje Petr Lešek, člen představenstva ČKA a předseda Pracovní skupiny pro transparentnost veřejných zakázek.

Pevná a jednoznačná pravidla umožní také pořádat soutěž na zpracovatele projektové dokumentace jako celku. V takovém případě autor vítězného projektu zpracovává jak architektonickou studii, projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, tak i prováděcí projekt. Tím se omezí současný nešvar zadávání jednotlivých částí projektové dokumentace odděleně, což zcela postrádá smysl a není zdůvodnitelné ani z ekonomické stránky (vyšší náklady na administrativu, nemožnost slevy za celek, ztráta odpovědnosti dílčích projektantů a problém autorských práv). Spolu s architektonickými soutěžemi proto Komora prosazuje u vypisovatelů soutěží také tzv. bezpečnou cenu za projekt – minimální cenu, za kterou je možné zpracovat kvalitní projekt.

Podstatnou část nákladů na stavbu tvoří samotná realizace a provoz stavby, zatímco projekt stavby stojí skutečně jen zlomek všech investičních nákladů. Pokud za velmi nízkou cenu získáte špatný projekt – a není snad ani možné získat dobrý projekt – pak hrozí realizace nekvalitní stavby, prodražení výstavby i následného provozu,“ vysvětluje předseda ČKA Josef Panna.

Přijetím vyhlášky ani prosazováním bezpečné ceny ale práce Komory nekončí. Pro politiky a úředníky státní správy připravuje ve spolupráci s třetími stranami sérii školení, na kterých je provede přípravou i provedením architektonických soutěží. Podle zákona je totiž Česká komora architektů institucí s přeneseným výkonem státní správy a má dohlížet mimo jiné právě na regulérnost soutěží. Příchod nové vlny architektury vzešlé z architektonických soutěží podpoří navíc také obsahovou přestavbou a redesignem svých webových stránek, které budou nově obsahovat také interaktivní návod na pořádání architektonických soutěží.

Webové stránky budou přístupnější také pro širokou veřejnost, která tu získá praktické informace k výběru architekta a spolupráce s ním,“ doplňuje Petr Janda, člen představenstva Komory a předseda Pracovní skupiny pro propagaci architektury.

 

Johana Doubravová, Simona Juračková

Tisková zpráva České komory architektů

V Praze 1. 10. 2012

 

Věnujte, prosím, pozornost také příloze. Uvádí příklady z praxe, mýty a fakta o architektonických soutěžích, nejčastější omyly v zadávání veřejných zakázek a vysvětluje hlavní principy architektonických soutěží.

PŘÍLOHA k tiskové zprávě


Kontakt pro další informace:

Josef Panna, předseda České komory architektů

email: [email protected], tel.: 602 122 766
Simona Juračková, manažerka komunikace České komory architektů

email: [email protected], tel.: 257 532 287

Markéta Pražanová, tisková mluvčí České komory architektů

email: [email protected], tel.: 608 322 268