Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2011 in memoriam architektovi Karlu Pragerovi (1923-2001). Slavnostní ceremoniál proběhne na jaře příštího roku.


 

Poctu ČKA 2011 dostane in memoriam Karel Prager

 

Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2011 in memoriam architektovi Karlu Pragerovi (1923-2001). Mezi nejvýraznější osobnosti české architektury druhé poloviny dvacátého století se Prager zařadil především budovou Národního později Federálního shromáždění v Praze, Novou scénou Národního divadla, Ústavem makromolekulární chemie na Petřinách či zastřešením Hlavního nádraží v Praze. Slavnostní ceremoniál proběhne na jaře příštího roku.

Poctu České komory architektů získává každoročně již od roku 2000 významná osobnost v oboru, která se svou prací a morálním kreditem výrazně zapsala do moderní historie české architektury. Pětičlenná odborná porota složená z předních českých architektů a teoretiků posuzovala v letošním roce 17 nominovaných osobností a rozhodla se doporučit k udělení Pocty ČKA 2011 právě Karla Pragera.

ČKA si je vědoma, že Pragerova tvorba dodnes rozděluje odbornou i laickou veřejnost na nadšené obdivovatele i zaryté odpůrce. Stavby jsou často kritizovány jako symboly normalizace, přestože jejich autor byl pro komunistický režim po dlouhou dobu nežádoucí osobou. ČKA je přesvědčena, že oceňuje architekta, který „přes nepřízeň historické doby a všechny obtíže a dočasnost zájmů všedního dne po sobě zanechal nejen kvalitní a rozsáhlé, ale i vrcholně inspirativní a myšlenkově provokativní architektonické a urbanistické dílo“. Pragerovy realizace patří mezi to nejodvážnější a nejzajímavější, co u nás v 60. a 70. letech minulého století vznikalo a zůstávají ojedinělým počinem vysoké kvality i ve světovém kontextu.

Architekt a urbanista Karel Prager se nikdy nezpronevěřil svému svědomí, vždy se společensky z plných sil angažoval. „Jeho denní potřebou byla architektonická tvorba, kterou žil a dýchal. Architekturou pro něj byla realizace, nikoliv jen návrh stavby. Ctíme tímto oceněním jeho heroického ducha a myšlenkovou odvahu, kterou dnešní doba zcela postrádá,“ píše se v odůvodnění odborné poroty. Členové poroty si rovněž uvědomují, že „součástí vznikající diskuze, směřující k rehabilitaci Karla Pragera, jistě bude i diskuze nad spornými tématy, jakými je např. otázka přiměřenosti jeho realizovaných i nerealizovaných urbanistických zásahů do města nebo otázka klesající úrovně jeho pozdního díla. Nic z toho však neovlivní skutečnost, že Karel Prager je jednou z nejvýznačnějších osobností české architektury 20. století“.

 

Markéta Pražanová 

 

Tisková zpráva České komory architektů

V Praze 16. listopadu 2011

 

Odůvodnění poroty