Česká komora architektů (ČKA) vyzvala v polovině února Magistrát hl. města Prahy, aby usiloval o odbornou diskusi nad využitím ostrova Štvanice i revitalizací okolí Vltavy. Zároveň Komora upozornila na možnost hledání nejlepšího řešení významného městského území formou architektonické soutěže. Dnes ČKA obdržela vstřícné vyjádření od radní hl. města Prahy Aleksandry Udženiji, která plánuje s Komorou v této věci spolupracovat.


Česká komora architektů (ČKA) vyzvala v polovině února Magistrát hl. města Prahy, aby usiloval o odbornou diskusi nad využitím ostrova Štvanice i revitalizací okolí Vltavy. Zároveň Komora upozornila na možnost hledání nejlepšího řešení významného městského území formou architektonické soutěže. Dnes ČKA obdržela vstřícné vyjádření od radní hl. města Prahy Aleksandry Udženiji, která plánuje s Komorou v této věci spolupracovat.


Magistrát hl. města Prahy se rozhodl zabýval revitalizací okolí Vltavy i jejích náplavek a ostrovů. Již v únoru proběhlo výběrové řízení na zpracovatele studie ostrova Štvanice. Podle sdělení magistrátu bylo záměrem této zakázky získání dalších podkladů k co nejlepšímu využití ostrova. “V celé kauze šlo o to vybrat expertního konzultanta, který má zkušenosti s využitím podobných lokalit v zahraničí”, upřesnila dnes ČKA radní Alexandra Udženija.


Česká komora architektů právě v únoru apelovala na včasnou a kvalitní přípravu zadání na zpracování všech projektů (tedy i ostrova Štvanice), souvisejících s takto cenným městským územím, kterým okolí Vltavy bez pochyby je. Znovu připomenula možnost uspořádat na daná místa urbanisticko-architektonické soutěže o návrh, které by mohly přinést až desítky možných variant řešení, z nichž lze vybírat to nejvhodnější. Komora také nabídla magistrátu konzultace zadání výběrových řízení na veřejné zakázky, především pak podmínek architektonických soutěží, stejně tak je připravena doporučit postupy i odborníky.
Alexandra Udženija dnes ve svém dopise uvedla, že chce s profesní komorou spolupracovat: „po kompletaci všech pokladů budeme rádi, pokud Česká komora architektů bude městu nápomocna při výběru nejvhodnějšího architektonického, výtvarného, technického i ekonomického řešení Štvanice.“

ČKA věří, že se jedná o první krok, jak společnými silami získat pro obyvatele hlavního města takové projekty území okolí Vltavy, které budou vykazovat vysokou kvalitu architektonického, výtvarného, technického i ekonomického řešení.

Markéta Pražanová
Tisková zpráva České komory architektů
V Praze 23. 3. 2012