Tisková zpráva z 6. května 2014.


Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém zasedání 6. května 2014 zvolilo do svého čela architekta Ivana Plicku. Na valné hromadě České komory architektů byli 26. dubna 2014 zvoleni noví členové všech samosprávních orgánů Komory. Z nich byli v těchto dnech zvoleni předsedové a místopředsedové představenstva ČKA, dozorčí rady ČKA a Stavovského soudu ČKA.

Architekt Ivan Plicka (1958) vede na Fakultě architektury ČVUT ateliér na Ústavu urbanismu. Kromě práce se studenty se věnuje rovněž soukromé architektonické praxi. V Komoře působí tři roky jako člen Pracovní skupiny pro Územní plánování, urbanismus a krajinu. Aktivně se také zabývá problematikou architektonických soutěží.

„Rád bych napomohl tomu, aby byla Česká komora architektů vnímána jako silný orgán, a to nejen ve vztahu k členské základně, ale i k veřejnosti. Zaměřit bychom se nyní měli zejména na priority vzešlé z diskuse na valné hromadě, jako jsou ochrana výkonu profese architekta, architektonické soutěže, problematika tzv. bezpečných cen či propagace architektury směrem k veřejnosti. Smysl Komory vidím především ve vytvoření příznivého a spravedlivého prostředí pro práci architektů, která je předpokladem kvalitně vystavěného prostředí,“ uvedl nově zvolený předseda ČKA.

Zvoleni byli rovněž místopředsedové České komory architektů. Post prvního místopředsedy obhájil Pavel Hnilička. Nově byli voleni dva 2. místopředsedové. Stali se jimi Jaroslav Šafer a Klára Salzmann.

V minulém týdnu zároveň proběhly i volby do dalších dvou orgánů Komory – dozorčí rady a Stavovského soudu. Pozici předsedy obhájil Pavel Rada, 1. místopředsedkyní se stala Jana Kaštánková, 2. místopředsedou Josef Patrný. Předsedou Stavovského soudu byl znovu zvolen Václav Šebek, místopředsedou pak David Mateásko.

 

Složení jednotlivých orgánů ČKA

  • Představenstvo ČKA

-       Předseda: Ivan Plicka

-       1. místopředseda: Pavel Hnilička, 2. místopředseda: Jaroslav Šafer, Klára Salzmann

-       V představenstvu dále působí: Radek Kolařík, Milan Košař, Ladislav Kuba, Pavel Martinek, Josef Panna, Jan Sapák, Radim Václavík, Michal Volf

  • Dozorčí rada ČKA

-       Předseda: Pavel Rada

-       1. místopředsedkyně: Jana Kaštánková, 2. místopředseda: Josef Patrný

-       V dozorčí radě dále působí: Lucie Chytilová, Miroslav Holubec, Miroslav Kopecký, David Mikulášek, Martin Rusina, Václav Zůna

  • Stavovský soud ČKA

-       Předseda: Václav Šebek

-       Místopředseda: David Mateásko

-       Ve Stavovském soudu dále působí: Karel Doležel, Marek Janatka, Luděk Jasiok, Pavel Kopecký, Petr Krejčí, Milan Nytra, Josef Vrana

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

KONTAKTY PRO MÉDIA

Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected], mobil: +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA

Na novém portálu www.cka.cz a na Facebooku

Tisková zpráva v PDF >>