Na včerejší schůzce Senátu bylo ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice vydáno usnesení, v němž se výbor rozhodl podpořit přijetí dokumentu Politika architektury ČR – Národní program stavební kultury, a doporučil vládě jeho schválení. Dokument předložila Senátu i příslušným ministerstvům Česká komora architektů.


Politika architektury ČR vychází z obdobných dokumentů, které jsou postupně schvalovány ve všech zemích Evropské unie. Jejím cílem je zabezpečení práva všech občanů na kvalitní životní prostředí, jak to vyplývá z Listiny základních práv a svobod. Jedná se o zlepšením podmínek pro vznik a ochranu prostředí, které je tvořeno nejen budovami, veřejnými prostranstvími, komunikacemi, drobnými stavbami, ale i lesy, parky a dalšími součástmi vytvořenými činností člověka.

Ve vystavěném prostředí tráví dnešní člověk většinu svého času a je proto nezbytné se jeho kvalitou zabývat a podporovat ji, protože ovlivňuje náš životní styl a úroveň. Mezi hlavní pilíře Politiky architektury ČR proto patří:

1. Podpora vzniku kvalitních veřejných staveb (funkčních, nepředražených, s estetickými hodnotami; jejichž projektování a výstavba bude zajišťována transparentním zadáváním zakázek a prostřednictvím architektonických soutěží přinášejících nejvhodnější řešení).

2. Výchova a vzdělávání v oblasti architektury a kultury prostředí (státního sektoru, veřejnosti, architektů i žáků).

3. Obecná podpora architektury (popularizace tématu, medializace dobrých příkladů atd.).

Senát doporučil vládě ČR dokument Politika architektury projednat a navrhl jí, aby schválila usnesení o přijetí dokumentu. Pokud by se vláda rozhodla  Politiku architektury schválit, znamenalo by to, že by byly prosazovány principy dokumentu a především by vznikl tlak na zkvalitnění zadávání veřejných zakázek, a to nejen ve státní správě, ale také v samosprávě.

 

Markéta Pražanová

Tisková zpráva České komory architektů z 2. června 2011