Jihočeský kraj v nominacích ČCA 2017 reprezentují 4 architektonická díla: Komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích (SLLA Architects), Studentský klub Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Ateliér Dvořák architekti), instalace Vnímání (Šépka architekti) a Javornická palírna (ADR s. r. o.).


Česká komora architektů v lednu 2017 vyhlásila 2. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili téměř 250 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota (Marianne Loof – předsedkyně poroty, Matija Bevk, Eelco Hooftman, Jiří Oplatek, Doris Wälchli, Jakub Szczęsny a Ľubomír Závodný) do užšího výběru nominovala 42 děl, ze kterých na konci listopadu 2017 vzejde zhruba deset finalistů a držitel historicky druhé České ceny za architekturu. Nominační večer ČCA se konal 12. června 2017 v kulturní zóně Pragovka v pražských Vysočanech. V nominacích poroty je zastoupeno 9 regionů České republiky a hlavní město Praha. Jihočeský kraj v soutěži reprezentují 4 architektonická díla: Komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích (SLLA Architects), Studentský klub Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Ateliér Dvořák architekti), instalace Vnímání (Šépka architekti) a Javornická palírna (ADR s. r. o.).

Do soutěžní přehlídky bylo možné přihlásit díla realizovaná v letech 2012–2016, z nominovaných staveb jich však byla převážná většina dokončena v období posledních dvou let (22 nominací bylo dokončeno v roce 2016 a pět v roce 2015). ČKA si současně váží velké aktivity Akademie České ceny za architekturu složené z tří stovek odborníků, která České komoře architektů pomáhá vytipovávat zajímavá díla, jejichž autory ČKA následně oslovuje s žádostí o přihlášení do soutěžní přehlídky. V letošním roce postoupilo 16 z těchto doporučení akademiků mezi nominované.

Zda některá z realizací nacházejících se v Jihočeském kraji osloví porotce natolik, že se zařadí mezi finalisty, bude jasné 27. listopadu 2017 na slavnostním galavečeru v Místě pro nové umění – Jatka 78 v Praze. Na akci budou rovněž vyhlášeny výsledky Ceny za výjimečný počin a Mimořádné ceny partnerů soutěžních přehlídky. Úkol to bude jistě nelehký, s řadou děl se však porota seznámí přímo v terénu na začátku září. Den po galavečeru se v Galerii Jaroslava Fragnera uskuteční vernisáž výstavy Česká cena za architekturu. Výstava bude v Praze k vidění až do 10. ledna 2018, poté se přesune do brněnské Galerie architektury.

Realizace v Jihočeském kraji

 Komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích

Lokace: České Budějovice

Autoři: Michal Sulo, Miriam Lišková, Jozef Skokan / SLLA Architects

Novostavba Komunitního centra Máj pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež je součástí projektu regenerace panelového sídliště Máj z 80. let 20. století. Jedná se o mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, sociálního poradenství a služebnu městské policie.

Schodiště a ostatní komunikační a pobytové prostory na obvodě objektu na všech podlažích umožňují propojení budovy a veřejného prostoru – náměstí je spojené se všemi podlažími až po hřiště na střeše. Vykonzolované stropní desky a ustoupení obvodového pláště vytvářejí přirozenou ochranu před přímým slunečním zářením a průchozí prostor s proměnlivou šířkou. Ochranná síť slouží jako podklad pro opadavé popínavé rostliny s nízkými nároky na údržbu.

Studentský klub Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Lokace: České Budějovice

Autoři: Jan Dvořák, Michaela Dvořáková / Ateliér Dvořák architekti

Přírodní charakter lokality s otevřeným prostorem centrální části kampusu Jihočeské univerzity ovlivnil architektonický návrh domu, který je situován v přední části parku. Představě o formě domu nejvíce odpovídal návrh přízemního bezbariérového objektu lehce usazeného na pozemku. Stavba je rozdělena do dvou provozně oddělených částí (studentský klub a kanceláře), které společně sjednocuje horizontální střecha elipsovitého tvaru. Charakteristickým znakem domu je lapidárnost, transparentnost a prostupnost. Ke vstupu do objektu zve rampa ústící ze Studentské ulice do vstupní pasáže a symbolizuje bránu mezi veřejnou částí kampusu a rekreační zelenou plochou. Otevřenost studentského klubu je podpořena návrhem prosklených stěn s možností otevření na terasu kavárny a do venkovního prostoru.

 Vnímání

Lokace: České Budějovice

Autoři: Jan Šépka / Šépka architekti

Barokní Samsonova kašna umístěná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích představuje významnou památku a symbol města, bez kterého si obyvatelé náměstí už snad ani nedokážou představit. Projekt  si kladl za cíl zjistit, zda takové dominaty nevnímáme již jen mimoděk.

Samsonova kašna se tak přibližně na tři týdny ocitla v kruhovém prostoru, který jí jednak separoval od samotného náměstí, a zároveň jí vytvořil klidné pozadí i intimitu, které tato dominanta nikdy neměla. Kruhový prostor byl přímo propojen cestou se schody s prostorem prvního patra Domu umění, kde se objevil opět kruh. Návštěvník se v prostoru galerie mohl pohybovat pouze po vymezené kruhové cestě a do volných prostor galerie se vlastně nedostal. Záměrné odcizení kašny a zvýraznění vstupu do Domu umění oknem je celkovým smyslem projektu.

Umístění instalace, kterou vidělo přes 36 000 návštěvníků, doplnily tři debatní večery za účasti hostů z řad odborníků, umělců, architektů i politiků. Blok přednášek se vztahoval k historii i současnosti náměstí a jeho využití, ale i ke vztahu současného umění a architektury.

 Javornická palírna

Lokace: Javornice, Dub

Autoři: Petr Kolář, Aleš Lapka / ADR s. r. o.

Na místě hospodářské usedlosti z konce 19. století, stojící v kopcovité krajině mezi městy Bavorov a Vlachovo Březí, vznikl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny. Nejedná se pouze o novostavbu ovocného lihovaru, ale také o další rekonstruované budovy bývalého hostince, chlévy a stodolu. Dále je zde ubytování pro členy rodiny majitele a jejich případné hosty. Součástí Javornické palírny je také ovocný sad a zahrada.

Návrh rekonstrukce vycházel z původního členění a umístění budov, které byly ve špatném technickém stavu. Zcela novým objektem je palírna, která je umístěna tak, že s původními budovami vytváří částečně uzavřený a chráněný dvůr. Snahou architektů bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov a tam, kde to již nebylo možné, je nahradit podobnými detaily přenesenými z jiných staveb. Návrh vzhledu budov, výraz fasád i tvar střech, byly výrazně ovlivněny bezprostředním okolím.

 

Seznam všech nominovaných staveb naleznete na www.ceskacenazaarchitekturu.cz. Ke stažení zde také najdete fotografie nominovaných staveb v tiskové kvalitě (sekce Press v hlavním menu).                                                                                 

Prosíme, při použití fotografií vždy uvádějte název realizace, její autory a jméno fotografa. Děkujeme!

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE

Alice Titzová, mediální servis 2media.cz, [email protected], + 420 724 258 661

Vladana Drvotová, mediální servis 2media.cz, [email protected], +420 605 901 336

SLEDUJTE ČESKOU CENU ZA ARCHITEKTURU

Na novém portálu www.ceskacenazaarchitekturu.cz a na Facebooku ceny.

O ČESKÉ CENĚ ZA ARCHITEKTURU

Soutěžní přehlídku realizovaných staveb vyhlásila Česká komora architektů, profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Jejím pořádáním chce Komora prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům státní správy a samosprávy. Kromě přítomnosti odborné Akademie ČCA a prestižní sedmičlenné mezinárodní poroty, složené z renomovaných architektů, je předností České ceny za architekturu také ojedinělý koncept propagace architektury v průběhu celého roku a v jednotlivých regionech.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.