V předvečer Dne české státnosti 27. září 2012 udělil předseda Senátu PČR Milan Štěch v Hlavním sále Valdštejnského paláce stříbrné pamětní medaile Senátu PČR. Mezi oceněnými byl vyznamenán také architekt Viktor Rudiš.


Oceněno bylo 17 osobností ze světa vědy, kultury, sportu a společenského života, které se zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Oceněni byli také ti, kdo se svou odvahou vyznamenali při záchraně lidského života. „Chceme vyjádřit úctu horní komory parlamentu lidem, kteří svými individuálními výkony v nejrůznějších oblastech života opravdu udělali pro tuto zemi mnoho, a věřím, že ještě mnoho udělají. Stříbrná pamětní medaile Senátu nemá být tím druhem ocenění, který se dává na závěr kariéry. Naopak. Chceme oceňovat lidi bez rozdílu věku, kteří jsou ve svém oboru stále činní a jejichž práce i nadále budí pozornost a respekt,“ řekl při slavnostním ceremoniálu předseda Senátu Milan Štěch

ODŮVODNĚNÍ

Viktor Rudiš je respektovaným českým architektem již od 60. let minulého století. Mezi jeho první projekty patřila obytná čtvrť Lesná v Brně, kde se spoluautory vybudoval na svou dobu ojedinělý sídlištní celek. Dodnes je příkladem promyšleného pojetí obytného souboru s krajinou a zapojením výtvarných umělců do řešení veřejného prostoru. Viktor Rudiš v roce 1968 zvítězil společně s Vladimírem Pallou a Alešem Janečkem v soutěži na československý pavilon pro Expo 1970 v Ósace. Pavilonu byla následně udělena prestižní cena Institutu japonských architektů.

Stříbrná pamětní medaile Senátu byla udělena těmto dalším osobnostem: paní Irena Drevňáková, pan Roman Červenka a pan Jiří Kadlec, Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., Prof. RNDr. František Janouch, CSc., Prof. Erazim Kohák, Ph.D., Prof. PaedDr. Jiří Kolář, Prof. Marek Kopelent, paní Jarmila Kratochvílová, Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., pan Lubomír Lipský, paní Mathilda Nostitzová, pan Paul Rausnitz, Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., MUDr. Roman Škulec

Viktor Rudiš získal také Poctu České komory architektů 2010 a ČKA ho nominovala na udělení státního vyznamenání České republiky udělované prezidentem republiky vždy 28. října.

 

Připravila Markéta Pražanová

Čerpáno z podkladů Senátu PČR