Česká komora architektů (ČKA) již po skončení soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR v roce 2007 upozorňovala na porušení soutěžních podmínek vítězem. Včera jí dal Obvodní soud pro Prahu 1 za pravdu, když vyhověl žalobě architektů, kteří se v soutěži umístili na třetím místě.


Vítěz každé soutěže by měl vyhrát na základě férové hry a právem. Lhostejno, zda se jedná o architektonickou soutěž nebo sportovní klání. Vždy je nutné dodržovat předem stanovená a všem známá pravidla a podmínky. Jan Kaplický však při navrhování knihovny soutěžní podmínky porušil.

PROTI VÝSLEDKŮM SOUTĚŽE PROTESTOVALY DESÍTKY TÝMŮ

Proti takovému chování se po skončení soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR odvolalo osm českých soutěžících týmů a další zahraniční účastníci. Podali stížnost Mezinárodní unii architektů (UIA), která na průběh soutěže dohlížela. Další stížnosti pak putovaly také na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Architektonický ateliér HŠH, který se umístil na 3. místě, boj o svá práva nevzdával a podal později také žalobu na Národní knihovnu. Postupně proti procesu soutěže protestovaly desítky architektů prostřednictvím iniciativních skupin a peticí.

FONDY NESMĚLY BÝT POD ZEMÍ

Hlavním důvodem kritiky všech architektů tehdy bylo, že Jan Kaplický ve své studii umístil velmi rozsáhlé provozy národních konzervačních fondů do podzemních podlaží budovy. Tento krok mu umožnil navrhnout v nadzemní části méně objemnou a tím i pro místo vhodnější stavbu, než byli nuceni navrhovat ostatní soutěžící. Podmínky soutěže však umístění fondů pod zem výslovně zakazovaly. A návrh tak měl být z posuzování porotou vyloučen.

PODMÍNKY NELZE V PRŮBĚHU SOUTĚŽE MĚNIT

Soutěžní podmínky jsou dle soutěžních pravidel UNESCO a UIA nabídkou smlouvy, kterou jsou vázáni všichni zúčastnění. Jejich porušení je porušením práva. Sice je v nich stanoveno, že „v případě potřeby může porota v závěru prvního kola vyjasnit nebo zdůraznit některé body zadání“, ale v žádném případě nepřipouští, aby byly podmínky upravovány nebo dokonce měněny. Unie architektů již v roce 2007 shodně s ČKA konstatovala, že posuzování soutěžních návrhů neproběhlo v souladu s platným právem a že porota a vypisovatel neměli v průběhu soutěže podmínky měnit a neumožnit tak postup řešením navrženým v rozporu se zadáním.

SOUTĚŽE VEDOU KE KVALITNÍ ARCHITEKTUŘE

Přestože mezinárodní soutěž na Národní knihovnu doprovázely po celou dobu jejího trvání i po skončení diskuse a spory, je třeba připomenout, že architektonická soutěž stále zůstává nejvhodnějším a nejlepším způsobem, jak hledat projektanta významné veřejné stavby. Dobře vypsaná a zorganizovaná soutěž umožňuje vybírat z nejširší škály architektonických návrhů a je po celou dobu transparentní. Získání kvalitního projektu může navíc přinést úspory při realizaci i provozu stavby. ČKA již ve svém stanovisku z března 2007 ocenila, že vedení Národní knihovny zvolilo cestu mezinárodní soutěže a že se tak podařilo získat skvělé návrhy téměř 400 českých i zahraničních architektonických týmů. Architektonické soutěže přinášejí v zahraničí i u nás kvalitní stavby. Z poslední doby určitě stojí za zmínku revitalizace bastionu a Božích muk v Praze od Miroslava Cikána a Pavly Melkové, kteří letos získali Grand Prix architektů, z větších zakázek uveďme vítěze předchozích ročníků GPA - Národní technickou knihovnu od ateliéru Projektil architekti nebo Fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích od Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře.

 

Markéta Pražanová

Tisková zpráva České komory architektů, v Praze 29. června 2012

 

VÍCE INFORMACÍ

Výsledky architektonické soutěže, stanovisko ČKA z března 2007, soutěžní podmínky a další informace viz http://www.cka.cc/souteze/vysledky/nkp

Ateliér HŠH vyhrál soudní spor o knihovnu http://www.cka.cc/oficialni_informace/tiskove-zpravy/atelier-hsh-vyhral-soudni-spor-o-knihovnu

Stanovisko ČKA k průběhu arch. soutěže ze 7. 3. 2007 – viz Bulletin ČKA 1/2007, s. 42

Žádost ČKA o prověření regulérnosti soutěže na UIA z 20. 3. 2007 – viz Bulletin ČKA 1/2007, s. 43

Výsledky soutěže na novou budovu NK ČR - viz Bulletin ČKA 1/2007, s. 61

Zahájeno vyšetřování průběhu soutěže – viz Bulletin ČKA 2/2007, s. 48

Stanovisko soutěžního týmu HŠH z 16. 5. 2007 – viz Bulletin ČKA 2/2007, s. 49

Prohlášení UIA k průběhu soutěže ze 4. 6. 2007 - viz Bulletin ČKA 2/2007, s. 49

Reakce ČKA na prohlášení UIA - viz Bulletin ČKA 2/2007, s. 50

Stanovisko ČKA vydané po ukončení šetření UIA z 8. 10. 2007 – viz Bulletin ČKA 4/2007, s. 45

Stanovisko UIA z 21. 9. 2007 - viz Bulletin ČKA 4/2007, s. 45

Reakce vedení Národní knihovny ČR na stanovisko ČKA z 19. 10. 2007 - viz Bulletin ČKA 4/2007, s. 46

Sdělení ČKA řediteli NK ČR z 1. 11. 2007 - viz Bulletin ČKA 4/2007, s. 46

Otevřený dopis iniciativní skupiny architektů ministru kultury ČR z 24. 10. 2007 - viz Bulletin ČKA 4/2007, s. 47

Petice na podporu výstavby nové budovy NK ze 17. 10. 2007 - viz Bulletin ČKA 4/2007, s. 47

Založení expertní komise Tým Národní knihovna - viz Bulletin ČKA 4/2007, s. 47

Všechny bulletiny jsou ke stažení na http://www.cka.cc/ostatni/bulletin

 

Reakce v médiích

http://www.literarky.cz/domov/politika/10349-ka-vitz-soute-na-knihovnu-neml-poruovat-soutni-podminky

MF DNES - 30. 6. 2012