Česká komora architektů (ČKA) zahájila jednání s Magistrátem hl. města Prahy o způsobech výběrových řízení, která se dotýkají revitalizace celého nábřeží Vltavy, náplavek a ostrovů. Jelikož jde o rozsáhlá a cenná území, doporučuje Komora magistrátu, aby včas zapojil do diskuse o takto závažném tématu odbornou veřejnost a usiloval o co nejkvalitnější řešení jednotlivých lokalit. Za nejvhodnější postup považuje ČKA ideové architektonické soutěže.


 

Prvním impulsem pro oslovení magistrátu (Aleksandry Udženije - radní pro oblast majetku a podpory podnikání; Tomáše Hudečka, 1. náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast územního plánu; Radka Svobody, ředitele odboru SVM MHMP a Petra Svobody, vedoucího oddělení investic MHMP) bylo uzavření přijímání cenových nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Ostrov pro Prahu“, kterou uveřejnil 31. ledna 2012 Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP (SVM). Pouhých sedm dní měli zájemci na předložení nejnižší ceny a své kvalifikace. Vítěz výběrového řízení v budoucnu zpracuje pouze jednu jedinou studii ostrova Štvanice, který by měl sloužit jako centrum sportu pro širokou veřejnost, se zaměřením na rekreační využití. V dopisech pověřeným pracovníkům magistrátu označila Komora postup za ne zcela vhodný, jelikož nepřináší výsledek adekvátní významu této lokality. Zároveň komora požádala již v minulém týdnu MHMP o zdůvodnění volby tohoto zadání veřejné zakázky.

Druhým impulsem bylo vystoupení primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody na veřejné diskusi 15. února 2012 v DOX Centru současného umění. Na akci uvedl, že město má v plánu revitalizaci celého nábřeží Vltavy, náplavek i ostrovů (tedy nejen ostrova Štvanice) a že v této chvíli probíhají jednání s vlastníky souvisejících pozemků. Dle ČKA je tedy nejvyšší čas se řešením lokalit zabývat, tím spíše, že mohou být odpovědí na požadavky občanů na zeleň ve městě, rekreaci a místa pro sbližování.

Komora apeluje na včasnou a kvalitní přípravu zadání, zapojení odborné veřejnosti, vedení kvalifikovaných diskusí. Pro hledání řešení takto výjimečných míst doporučuje vypisovat ideové architektonické soutěže. „Veřejná ideová soutěž slouží k vyjasnění určitých aspektů architektonických anebo urbanistických problémů. Nespornou výhodou architektonicko-urbanistické soutěže je možnost porovnávat mezi sebou větší množství návrhů, které byly zaslány různými týmy přihlášenými do soutěže (což jiný typ výběrového řízení neumožňuje). Výsledná studie může být podkladem pro vypracování stavebních programů nebo pro vypracování podmínek pozdější projektové urbanisticko-architektonické soutěže. Výsledky soutěže také slouží pro další úvahy o tématu“, píše se v dopise zaslaném pověřeným pracovníkům magistrátu. Postupovat formou ideových urbanisticko-architektonických soutěží při v případě řešení nejen ostrova Štvanice, ale všech území v bezprostřední blízkosti Vltavy, by mohlo směřovat ke zodpovědným úvahám o veřejném prostoru a nakládání s ním, k naplňování veřejného zájmu a získání nejlepších řešení pro Prahu a její občany.

Postup magistrátu je pro ČKA o to více zarážející, uvědomíme-li si, že např. na obdobně funkčně zaměřené pražské území – Strahov ideová urbanisticko-architektonická soutěž uspořádána byla, rovněž v minulosti proběhla např. architektonická soutěž na řešení lávky mezi Holešovicemi a Karlínem, která se řešení Štvanice dotýkala.

Česká komora architektů v této fázi zadavateli doporučila, aby studii Štvanice, kterou získá od vítěze již ukončené výzvy, využil jako podklad právě pro zadání ideové urbanisticko-architektonické soutěže na řešení ostrova. Komora také nabídla pomoc, je připravena konzultovat s MHMP výběrová řízení na veřejné zakázky, podmínky architektonických soutěží, doporučit postupy i odborníky.

Markéta Pražanová

Tisková zpráva České komory architektů 

V Praze 17. února 2012