Předseda ČKA Jan Vrana a výkonný ředitel ČT2 Jan Mrzena podepsali dne 4.5.2011 Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci. Tisková zpráva.


 memo_podpis_11

Memorandum s ČT2 - (PDF)

 „Se společným vědomím, že kvalita prostředí významně ovlivňuje postoje a chování každého občana i celé společnosti ve všech oblastech lidské činnosti“, dnes předseda České komory architektů Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana a výkonný ředitel ČT2 ing. Jan Mrzena podepsali Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci. Účelem tohoto memoranda je „stimulovat další rozvoj vzdělávacích programů spojených s vývojem kulturní krajiny jako syntézy zastavěného – architektury – a nezastavěného – kulturní krajiny a segmentů přírodní krajiny – městského i venkovského prostředí. S vědomím, že úroveň architektury je jedním z důležitých ukazatelů vyspělosti.“

Memorandum klade důraz na dlouhodobou součinnost při zveřejňování a popularizaci kvalitní architektury zejména na území České republiky a společnou přípravu a podporu nově koncipované České ceně za architekturu i s ní související mezinárodní přehlídce.

Výkonný ředitel ČT2 Jan Mrzena oceňuje závazek České komory architektů poskytovat odborné garance a posudky pro připravované i vysílané pořady o architektuře, předseda ČKA Jan Vrana se zase těší na účast v budované externí dramaturgické radě Dvojky. „Bude to možnost odborným hlasem přímo ovlivňovat vysílání veřejnoprávní ČT2, v reálném čase a bez prostředníků“, dodal.

Na základě a v rámci tohoto Memoranda jsou obě strany připraveny rozvíjet další, zatím nepopsané formy spolupráce, vedoucí ku prospěchu architektury a zdravého rozvoje české kulturní krajiny.

ČT2 plánuje obdobné formy spolupráce i s dalšími národními institucemi, složení externí dramaturgické rady oznámí na podzim tohoto roku.

(jež)

Přenos na ČT2 z 1.června 2011 o Politice architektury a nové soutěži

Záštita- Petr Nečas - předseda vlády České republiky

Záštita - Kamil Jankovský - ministr pro místní rozvoj ČR

Memorandum o organizaci mezinárodní přehlídky architektonických realizací podepsané na valné hromadě dne 16.4.2011

Statut České ceny za architekturu

 

 ct2m_1

ct2m_2

 Autor fotografií z jednání s ČT: Zuzana Páchová

Autor fotografie podpisu Memoranda: Stanislav Zbyněk