Ve čtvrtek 24. května 2012 v ranních hodinách zemřel architekt a vysokoškolský pedagog Doc. Ing. arch. Jan Štípek (*12. 8. 1941). Významnou měrou se v roce 1992 zasloužil o vznik České komory architektů, byl jejím prvním předsedou a v této pozici působil s přestávkami 10 let. V učebnicích české architektury najdeme jeho administrativní budovu Průmstavu (dnes Qubix) z roku 1976 ve Štětkově ulici v Praze 4, jejíž rekonstrukce byla v letošním roce dokončena.


Docent Štípek absolvoval Fakultu stavební ČVUT v roce 1965, poté nastoupil do Projektové služby Pragounion, byl zakládajícím členem Družstva architektů A13, do roku 1990 pracoval v Pragoprojektu Praha jako hlavní architekt ústavu. Od počátku devadesátých let se kromě projektování věnoval také pedagogické činnosti. Až do roku 2008 vedl ústav nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Intenzivně se věnoval kultivaci profese architekta. Stál u zrodu České komory architektů v roce 1992 a v následujícím roce byl zvolen jejím prvním předsedou. Od roku 1993 až do roku 2007 byl s přestávkami členem představenstva ČKA. O jeho vysokých morálních kvalitách a obecné váženosti svědčí i to, že byl předsedou této profesní organizace zvolen desetkrát. Inicioval aktivní spolupráci s odbornými institucemi a organizacemi, byl členem řady porot a komisí. Získal mnoho významných ocenění, mezi jinými titul Osobnost stavebnictví 2011, který uděluje SIA-Rada výstavby za přínos v oblasti stavitelství, v letošním roce pak medaili ČKAIT.

Jan Štípek zpracoval desítky studií, návrhů a projektů, z realizovaných staveb uveďme alespoň pavilon čs. stavebnictví v Moskvě z roku 1973 (navrhl s arch. Šafrem, Ing. Witzanym a prof. Janů v roce 1973), rekonstrukci hotelu Union v Praze 4 (s arch. Jeníčkem v roce 1992), nebo hotel Tranzit v blízkosti letiště Praha-Ruzyně z roku 2005. Letos byla dokončena rekonstrukce jeho nejznámější stavby - administrativní budovy ve Štětkově ulici v Praze, kterou v roce 1976 navrhl pro Průmstav. Rovněž se dokončuje podle jeho projektu Ústav umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni.

S architektem Janem Štípkem je možné se naposledy rozloučit v pátek 1. června 2012 v 11.15 h v Krematoriu Motol v Praze.

 

Markéta Pražanová

Tisková zpráva České komory architektů

V Praze 24. května 2012

 

Reakce v médiích

http://www.lidovky.cz/ve-veku-70-let-zemrel-architekt-a-predseda-ceske-komory-architektu-jan-stipek-17n-/lide.asp?c=A120525_134511_lide_sk

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/178571-zemrel-vyznamny-architekt-jan-stipek/

http://www.archiweb.cz/news.php?

http://www.tyden.cz/rubriky/lide/nekrology/zemrel-zakladatel-ceske-komory-architektu-jan-stipek_235622.html