V médiích byl prezentován prostřednictvím náměstka primátora města Frýdku-Místku Mgr. Michala Pobuckého názor České komory architektů na záměr demolice víceúčelové haly v tomto městě. S interpretací, která se pokusila znevážit stanovisko České komory architektů, nemůžeme souhlasit.


Česká komora architektů je ze zákona pověřena pečovat o stavební kulturu a dohlížet nad výběrovými řízeními na stavby. To je hlavním důvodem, proč se rozhodla reagovat na kroky magistrátu města Frýdku-Místku. Česká komora architektů, jakožto instituce s přeneseným výkonem státní správy, trvá na svém názoru z 1. 3. 2012.

I nadále považujeme objekt haly od arch. Oskara Chmiela za jednu z nejvýznamnějších sportovních staveb v regionu a důležitý symbol města. Zůstává otázkou, zda nově navrhované objekty, které mají vzniknout na místě haly, dosáhnou takových architektonicko-uměleckých kvalit, jako stávající budova. Zadavatelé si bohužel stále neuvědomují, že každá doba po sobě zanechává architektonická díla, která zasluhují ochranu pro budoucí generace a že úkolem všech je hodnoty chránit, anebo přinášet hodnoty nové.

Kvalifikovaný názor jednoho z nejpřednějších historiků architektury Moravsko-slezského regionu, pracovníka NPÚ Mgr. Martina Strakoše, a práce vzniklá na půdě VUT Brno pod vedením doc. Ing. arch. Jaroslava Drápala naprosto jasný názor ČKA na odpovědné nakládání s architekturou a veřejným prostorem i finančními prostředky jen umocňují.

Česká komora architektů odeslala dnes dopis primátorovi města Frýdku-Místku Petru Cvikovi. Připomněla v něm mimo jiné, že výstavba by měla vykazovat vysokou kvalitu architektonického, výtvarného, technického i ekonomického řešení a nabídla mu nejen pro investiční akci týkající se víceúčelové haly, ale také pro další stavební záměry pomoc a konzultaci procesu zadávání zakázek, především pak architektonických soutěží.

 

Markéta Pražanová

tisková mluvčí České komory architektů

V Praze 23. 3. 2012