Česká komora architektů (ČKA) doporučila Magistrátu města Frýdku-Místku znovu zvážit záměr demolice víceúčelové sportovní haly. Stavba se řadí mezi nejvýznamnější sportovní stavby v regionu a je důležitým symbolem města. Její nahrazení multifunkčním centrem pravděpodobně nebude adekvátní náhradou za ztrátu kvalitní architektury.


 

Sportovní hala navržená architektem Oskarem Chmielem na počátku 70. let se postupně stala ikonou města Frýdek-Místek. Odborníky je obdivována pro svou originální konstrukci, siluetu i netradiční uspořádání. Uchovává si řadu hodnot spojených s neoavantgardními tendencemi 60. let a tvaroslovím 70. a 80. let 20. století. V současné době je hala ve špatném stavebně-technickém stavu, rovněž její bezprostřední okolí není upraveno. Město navrhuje demolici stávající haly a její nahrazení multifunkčním centrem a novou hokejovou halou.

Zboření objektu není podle názoru ČKA správnou cestou. Doporučuje stavbu rekonstruovat a promyšleně napojit na okolí. ČKA se v tomto postoji shoduje také s názorem Martina Strakoše z Národního památkového ústavu v Ostravě, který ve svém stanovisku píše: „Před vydáním nezvratného rozhodnutí (bořit/nebořit) je třeba bezodkladně vyhodnotit dopady tohoto rozhodnutí na urbanismus, na sportovní infrastrukturu města, na řešení dané lokality a součastně i to, jak případný zánik důležitého architektonického symbolu Frýdku-Místku zasáhne dané sídlo a také jakou architektonickou kvalitou či nekvalitou hodlá město uvedenou ztrátu kompenzovat.“

Česká komora architektů rovněž upozorňuje na nutnost respektovat autorská práva autora architektonického řešení haly Oskara Chmiela v souladu s autorským zákonem. Stejně tak ČKA doporučuje postupovat při hledání nejvhodnějšího řešení celého místa formou architektonické soutěže, která přinese větší množství konkrétních návrhů, z nichž může město vybírat. Ostatně stejný postup při hledání projektanta se zvolil i v roce 1971, kdy stávající víceúčelová sportovní hala vznikala.

 

Markéta Pražanová 

Tisková zpráva České komory architektů z 1. března 2012