Česká komora architektů zpracovala metodiku pro výběr projektanta v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.