Soutěž je nenahraditelným pojítkem mezi státem a občany. O jejím průběhu vyhlašovatel informuje veřejnost a její propagací získává prostor pro komunikaci s občany. Vyhlášení výsledků doprovází výstava soutěžních návrhů, kde se veřejnost s každým z nich i s komentářem poroty obeznámí.