Díky promyšlenému konceptu, jako je přítomnost převážně odborné a nezávislé poroty, která je garantem kvality výběru, či podmínce anonymity soutěžních návrhů, vede architektonická soutěž k informovanosti a zapojení veřejnosti, a tím i k potlačování korupce.