Náklady na soutěž se pohybují mezi 2 - 2,5 % z předpokládaných celkových investičních nákladů stavby. Tato investice se však často vrací již ve stadiu realizace. Jasně formulované zadání a kvalitně vypracovaný projekt vedou k úspornému návrhu, eliminují změny během stavby a následné vícepráce.