Aktivně oslovujeme potenciální vyhlašovatele a tam, kde je to vhodné, doporučujeme architektonickou soutěž.