Základní právní předpisy, výkladové a vzorové dokumenty potřebné pro konání architektonických a urbanistických soutěží.


PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 PRO SOUKROMÉ ZADAVATELE