Porušení anonymity a obálka "Autor"


V poslední době se stále častěji řeší případy porušení anonymity odevzdáním obálky „Autor“ , která je nezalepená, průhledná či orazítkovaná.

V soutěžních podmínkách je vždy uvedeno, že obálka „Autor“ bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena určitým způsobem.  V soutěžních podmínkách je také vždy uvedeno, že porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní návrhy, které mj. zřetelně ukazují na porušení anonymity. Zákon o veřejných zakázkách § 105 odst. 3 uvádí: „Způsob zajištění anonymity uvede zadavatel v soutěžních podmínkách. Nedodrží-li účastník soutěže o návrh požadavky zadavatele týkající se anonymity, zadavatel tohoto účastníka ze soutěže o návrh vyloučí“.

Z výše uvedeného plyne, že návrhy, u kterých byla přiložena obálka „Autor“ nezalepená, poloprůhledná či zcela průhledná nebo orazítkovaná či jinak označená, budou vyloučeny pro porušení anonymity.