Smír jako výsledek rozhodčího řízení ve věci "Ideové urbanistické soutěže o návrh na revitalizaci území Černá louka v Ostravě".


V listopadovém projednávání smíru dospěli členové rozhodčího výboru k závěru, že svojí zkušenost popíší jakožto doporučení pro přístup k urbanistickým a architektonickým soutěžím.

Rozhodčí řízení ze dne 9.11.2010