• Mýty, fakta a čísla o architektonických soutěžích

  Součástí programu 2. ročníku akce Architekti na jedné lodi, která se konala v pondělí 1. října 2012, bylo setkání s novináři. Tématem, kterému se věnovalo, bylo aktuální dění v oblasti architektonických soutěží. Pro novináře byl připraven seznam nejčastějších mýtů, které se právě soutěží o návrh týkají. Podívejte se i Vy.

 • ČKA vysvětlovala soutěžní řád ÚOHS

  Na základě výzvy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ředitele Odboru kartelů Mgr. Igora Pospíšila, po-skytla 20. října 2009 Česká komora architektů požadované informace a podklady o architektonických soutě-žích. ÚOHS se snažil prošetřit postup Komory v souvislosti s aplikací Soutěžního řádu ČKA, především pak § 6, 7, 8 a 12, s ohledem na možné porušení § 3 odst. 1 zákona a čl. 81 smlouvy o založení Evropského spole-čenství. Dopisu předcházelo společné jednání zástupců ÚOHS a ČKA dne 16. září 2009, na němž byli za ČKA přítomni Dalibor Borák, Petr Všetečka a Jiří Plos. Na tomto jednání byl shrnut základní smysl architektonic-kých soutěží. Protokol ze zasedání je k dispozici v Kanceláři ČKA.

 • ČKA nepovažuje za správné zadávání veřejné zakázky opakovaným procesem zadávání na jednotlivé stupně projektové dokumentace

  ČKA vyjádřila opakovaně nesouhlas se zadáváním veřejné zakázky opakovaným procesem zadávání na jednotlivé stupně projektové dokumentace. Považuje tento způsob za nesprávný a nezákonný. V případě, že se ČKA setkala s takovou investiční akcí, snažila se vypisovateli vysvětlit nesprávnost jeho postupu a poté zaslala své stanovisko. Dovolujeme si přetisknout jeho část.

 • PS Soutěže aktivně oslovuje potenciální vyhlašovatele soutěží

  PS Soutěže oslovila řadu potenciálních vyhlašovatelů soutěží a doporučila jim uspořádání architektonické nebo urbanistické soutěže.

 • OTTA / otevřený think tank architektů

  OTTA - Rekapitulace architektonických soutěží

 • Architektonické soutěže jako výzkumný úkol

  Architektonické soutěže se staly tématem několika prací či výzkumných projektů. Vybíráme z nich jednu dizertaci a jeden projekt určený studentům architektury.

 • Požadavek na autorizaci fyzických osob v architektonických projektových soutěžích

  Vyjádření pracovní skupiny pro soutěže Představenstva ČKA k požadavku na autorizaci fyzických osob v archtektonických projektových soutěžích