Úspěch celé soutěže o návrh je závislý mimo jiné také na správné sestavení kvalifikované odborné poroty, jejíž fungování má stanovená pravidla. Česká komora architektů vede seznam autorizovaných architektů, kteří absolvovali školení o architektonických (urbanistických) soutěžích a platné legislativě.

SOUTĚŽNÍ POROTA

Odborná porota a její role >>
SEZNAM proškolených porotců >>

Školení o architektonických (urbanistických) soutěžích se uskutečňuje na základě podaných žádostí uchazečů (minimálně 25) a koná se v místě bydliště převládajícího počtu přihlášených zájemců. Školení je organizováno a vedeno pracovní skupinou pro Soutěže představenstva ČKA.

V případě zájmu o účast na školení se, prosím, obraťte na kancelář ČKA v Brně, kde budou Vaše žádosti evidovány.