Vzorové dokumenty


Obsah školení organizátorů soutěží

Vzorové soutěžní podmínky

Vzorové soutěžní podmínky urbanistické soutěže o návrh územního plánu

Vzorové soutěžní podmínky architektonicko-developerské soutěže

Vzor protokolu soutěže

Vzor prohlášení porotců

Vzor závazku porotců

Vzor příkazní (dříve mandátní) smlouvy

Právní rozbor ke kvalifikaci v SoN

Dokument k uznatelnosti nákladů SoN - str. 78-79

Role porotce (text z Bulletinu 1/2011 ČKA)

Formuláře - Věstník veřejných zakázek

Soutěžní řád ČKA

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 137/2012 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník - Příkaz - příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce (bývalá mandátní smlouva)