Základní právní předpisy, výkladové a vzorové dokumenty potřebné pro konání architektonických a urbanistických soutěží.

PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 PRO SOUKROMÉ ZADAVATELE

Manuál Architektonické soutěže >>
Součástí Manuálu - Vybraná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Soutěžní řád ČKA