Po posouzení podmínek výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace „Řadové domy 6+4, Nad Nemocnicí, Horažďovice“, Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní výběrové řízení v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci finanční odměny za zpracování studie stavebně architektonického řešení a absenci odborné poroty, která by studii posoudila.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.
Stanovisko ČKA k nahlédnutí zde.