Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na probíhající neregulérní výběrové řízení na projekt rodinného domu v Ostopovicích, které vyhlásila společnost ICB, a. s.  Ani po telefonickém kontaktu s p. Dočkalem ze společnosti ICB, a. s., není vůle k nápravě.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko