Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na probíhající neregulérní výběrové řízení na projekční práce při výstavbě DC Praha, Kroměříž a XDC Brno, kterou zadala společnost Kostelecké uzeniny, a. s. Ani po telefonickém kontaktu s p. Masarovičem ze společnosti Kostelecké uzeniny, a. s. není vůle k nápravě.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko