Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na výtvarně architektonickou soutěž na návrh smuteční síně řepského hřbitova, kterou vyhlásila MČ Praha 17. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky, které byly předmětem opakované telefonické a osobní diskuze Ing. arch. Petra Leška, předsedy Pracovní skupiny pro soutěže a Ing. Marie Vaicové, místostarostky Městské části Prahy 17. I přes tuto snahu se nepodařilo dohodnout narovnání podmínek.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko