Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky na realizaci výstavy VHÚ k 100. výročí 1. sv. války“, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

 

Stejná veřejná zakázka byla vyhlášena i v roce 2013, podrobnosti zde