Předmětem soutěže bude návrh urbanisticko - architektonického, krajinářského a dopravního řešení lokality areálu bývalé Křižanovy pily a území v okolí vlakového nádraží. Vyhlašovatel předpokládá nalezení harmonického poměru mezi plochami zástavby, veřejných prostranství a dopravní a technické infrastruktury. V daném území se požaduje minimálně umístit – dopravní autobusový terminál, městský úřad, alej Emilie a Jana Křižanových a vyřešit parkování. Vyhlašovatel si vyhrazuje oprávnění požádat účastníka soutěže o následné zpracování soutěžního návrhu do územní studie, která zpřesní možnosti využití a uspořádání řešeného území na základě doporučení soutěžní poroty, popřípadě vyhlašovatele.    

Vyhlašovatel očekává silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného prostoru, který se stane důstojnou a organickou součástí města.  

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2020

Vyhlašovatel

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí

Další připravované soutěže