Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko - urbanistického návrhu městských bytových domů v lokalitě 4 Dvory, které budou poskytovat nájemní bydlení pro různé skupiny obyvatel, doplněné o komerční prostory.

Řešené území je tvořeno pozemkem parc. č. 2099/232 (rozloha 13 348 m2), který je vymezen ulicemi E. Rošického, Poručíka Vondráčka, Generála Klapálka a Nadporučíka Křečana a tvoří jeden z bloků budoucí nové čtvrti. Blok je rozdělen na dvě části, přičemž:

-                Část A bude řešena v rámci projektové části Soutěže a bude obsahovat cca 150-180 bytových jednotek, doplňkové komerční prostory a odpovídající kapacitu garážových stání. Domy v rámci části A by měly být navrženy tak, aby umožnily postupnou realizaci a to minimálně ve dvou etapách.

-                Část B bude řešena v rámci ideové části Soutěže a bude sloužit jako rezerva pro budoucí městskou výstavbu obdobného charakteru a náplně jako v části A. Cílem této části je navržení prostorové regulace, která bude sloužit jako podklad pro případnou budoucí výstavbu.

Dvoufázová otevřená anonymní architektonicko - urbanistická soutěž o návrh; projektová v rozsahu části A a ideová v rozsahu části B.Předpokládaný termín vyhlášení

01. 10. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České BudějoviceDalší připravované soutěže