Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu bytového domu s aktivním parterem v proluce blokové zástavby pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy a zároveň zpracování návrhu veřejných prostranství a krajinářských úprav navazujících na bytový dům a břeh Botiče, to vše na parcele č. 1121/1 v k.ú. Vršovice (Praha).

Předmětem Soutěže je dále řešení nejbližšího okolí bytového domu (část pozemku par. č. 2482/8, 2480, 1124,2501/1 v k.ú. Vršovice) a přilehlého veřejného prostranství, který bude sloužit pro další koordinovaný postup v lokalitě.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2022

Vyhlašovatel

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

U radnice 10/2, Staré Město, 110 00 Praha 1