Předmětem soutěže bude zpracování architektonicky – urbanistického návrhu za účelem nalezení co nejlepšího řešení center obce Středokluky, historického, současného a servisního centra obce. Předmětem soutěže bude také umístění a řešení programu obecního úřadu s doplňkovými funkcemi a řešení objektu dobrovolných hasičů a technických služeb obce.

Jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 08. 2019

Vyhlašovatel

Obec Středokluky

se sídlem Lidická 61, 252 68 Středokluky
jednající starostou obce Ing. Jaroslavem Paznochtem