Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu budovy centra s domovem pro seniory se zvláštním režimem, s byty zvláštního určení a s prostory pro poskytovatele sociálních služeb na pozemcích bývalých garáží ZZS Tábor v prostoru před nemocnicí. Podrobnější specifikace je obsažena v „Zadávacích podmínkách“, které jsou součástí podkladů poskytovaných soutěžícím.


Typ podle předmětu

Architektonická

Typ podle účasti

Veřejná, Anonymní

Typ podle počtu kol

1 kolo

Vyhlašovatel

Město Tábor

Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor, zastoupeno Ing. Jiřím Fišerem, starostou města Tábor.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Iveta Nesrovnalová

Město Tábor – OÚR, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor, tel: 381 486 172, 723 921 119, e-mail: iveta.nes[email protected]

Datum odevzdání soutěžních návrhů

00:00 25. 06. 2014

Datum vyhlášení soutěže

28. 04. 2014

Lhůta k podání dotazů

19. 05. 2014

Lhůta k zodpovězení dotazů

23. 05. 2014

Datum konání hodnotící zasedání poroty

14. - 16. července 2014

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

23. 04. 2014

Porota

Ing. arch. Irena Šestáková
autorizovaný architekt Praha, nezávislý člen poroty

Ing. arch. Martin Pinc
autorizovaný architekt Jáchymov, nezávislý člen poroty

Ing. arch. Martin Kraus
autorizovaný architekt Tábor, nezávislý člen poroty

Ing. Jiří Fišer
starosta Města Tábor, závislý člen poroty

Ing. Olga Bastlová
místostarostka Města Tábor, závislý člen poroty