Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového pólu centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí, integrující návrh rekonstrukce objektu bývalé sýpky na společenské centrum. Návrh Cukrovaru je nutné řešit komplexně v rámci řešeného území, ale s vazbami na širší měřítko města. Soutěžní zadání vychází ze Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020 - 2025, první ukončené fáze aktuálně zpracovávané Urbanisticko - dopravní studie města Šlapanice ), Územní studie veřejného prostranství nábřeží Říčky „ŘÍČKA SPOJUJÍCÍ“ a veřejně projednávaného návrhu Územního plánu Šlapanice. Předmětem návrhu bude především nalezení vhodných způsobů využití lokality, jejího optimálního prostorového uspořádání a ideálního ekonomického scénáře jejího rozvoje včetně etapizace. 

Dvoufázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 03. 2021

Vyhlašovatel

Město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51