Cílem soutěže bude nalezení kvalitního návrhu parku, jehož stěžejní náplní budou kultura, oddech a rekreace. Převážná část řešeného území by měla zůstat parková s důrazem na zachování významného podílu vzrostlé zeleně. Odlišný charakter parku bude dán důrazem na kulturně společenskou funkci, tedy možností pořádání představení pod širým nebem. K tomu bude uzpůsobena část území tak, aby bylo možno umístit zpevněné pódium s hledištěm. Ke zvážení bude možnost dostavby stávajícího objektu čp. 560 a otevření dosud zatrubněného Kudlovského potoka.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže. Předpokládaný termín vyhlášení: 11. 2. 2019.


Předpokládaný termín vyhlášení

11. 02. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Náměstí Míru. 12, 761 40 Zlín
Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor
Tel/fax: +420 577 630 111
E-mail: posta@zlin.eu