Předmětem soutěže bude zpracování návrhu architektonicko – urbanistického řešení dostavby historického centra města Starý Plzenec.

Jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

08. 09. 2020

Vyhlašovatel

Město Starý Plzenec

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vlasta Doláková, starostka
Tel: 377 183 665 / 602 107 779
E-mail: dolakova@staryplzenec.cz