Předmětem soutěže jsou dvě části veřejné zakázky:

1) komplexní rekonstrukce areálu Trávníčkova v Brně pro potřeby Finanční správy České republiky. Cílem je stávající budovy zrekonstruovat, adaptovat a dostavět tak, aby vyhovovaly zhruba 420 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit.

2) přístavba a nástavba budovy na adrese Příkop č. p. 25 v Brně pro potřeby Finanční správy České republiky. Cílem je stávající budovu adaptovat a dostavět areál tak, aby vyhovoval zhruba 370 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2019

Vyhlašovatel

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 110 00 Praha