Předmětem soutěže jbude návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení stavby ITC Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou a navazující technické a dopravní infrastruktury.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

14. 05. 2021

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Další připravované soutěže