Předmětem soutěže bude nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo:

-       které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám,

-       vhodné pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport s kvalitním zázemím, vybavením, místo, které zvýší kvalitu života obyvatel okolních sídel a bude lákat k pobytu i přespolní návštěvníky,

-       které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, vhodně doplní jejich občanskou vybavenost, v odůvodněných případech i plochy pro bydlení, naváže na jejich zastavěné území a přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Jezero Milada a jeho okolí vzniklo rekultivací bývalého povrchového dolu Chabařovice, který v 70 letech minulého století násilně vyrval území krajině a lidem, kteří v ní žili. Dnes je území navraceno zpět krajině i obyvatelům okolních sídel.

Dvoufázová užší  krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž o návrh.

Vyhlášení soutěže je plánováno na červen 2020.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2020

Vyhlašovatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Organizátor

ONplan lab, s. r. o.