Předmětem soutěže zpracování architektonického urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství území Jiráskova náměstí v Kolíně a navazujících prostor v rozsahu vymezeném v soutěžním podkladu P02 těchto soutěžních podmínek, ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho lepší fungování.

Soutěžní návrh bude sloužit jako podklad / vize postupné přeměny Jiráskova náměstí. Město Kolín, vědomo si důležitosti tohoto veřejného prostoru, bude na základě výsledků architektonické soutěže hledat cestu postupné realizace revitalizace v etapách. Za tím účelem bude vítězi soutěže zadána architektonicko – urbanistická studie na řešení revitalizace okolí kostela sv. Víta.

Otevřená jednofázová urbanisticko – architektonická soutěž.

Předpokládaný termín odevzdání návrhů: 30. 4. 2021


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 02. 2021

Vyhlašovatel

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zástupce zadavatele: Mgr. Michael Kašpar, starosta
Tel.: 321 748 111
E-mail: posta@mukolin.cz