Předmětem soutěže bude urbanisticko – architektonický návrh na řešení Jiráskova náměstí v Kolíně.

Otevřene jednofázová urbanisticko – architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2020

Vyhlašovatel

Město Kolín

Další připravované soutěže