Cílem soutěže je nalézt vizi dostavby jižního centra města Prostějova, mimo jiné zahrnující řešení umístění městské tržnice, parkovacího domu a nového náměstí. Jedná se přibližně o území mezi kostelem Povýšení sv. Kříže a ulicí Wolkerovu, které bylo dotčeno asanačními zásahy v druhé polovině 20. století a dodnes nenašlo důstojnou městskou podobu. Část řešeného území leží v městské památkové zóně.

Jednofázová otevřená urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

02. 06. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Prostějov

nám T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
e-mail: posta@prostejov.eu
datová schránka: mrtbrkb