Město Ostrava již mnoho desítek let usiluje o výstavbu koncertní haly s perfektní akustikou, zároveň špičkovým technickým zázemím a dostatečným místem pro posluchače. Cílem města je vybudovat kvalitní koncertní halu, která svými technickými parametry nebude mít v České republice obdoby. Pro její realizaci je vybrána lokalita Domu kultury města Ostravy. Kulturní dům se mnoho let potýká s problémem jeho smysluplného zapojení do současného kulturního života. Většina kulturních prostor je využívána k jinému než původnímu účelu. Historicky „Dům kultury Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda“ (dnes Dům kultury města Ostravy), navržený architektem Jaroslavem Fragnerem, je nemovitou kulturní památkou, která je umístěna u významné městské třídy 28. října spojující centrum města městskými obvody Mariánské Hory a Poruba. Současně je obklopena rozsáhlým Sadem Dr. Milady Horákové, který je významným krajinným prvkem. A právě od spojení kulturního domu s výstavbou nové koncertní haly, jejíž provoz si zároveň vyžádá celkovou rekonstrukci kulturního domu, si město slibuje jeho oživění a nové využití, které mu zajistí záchranu architektonických hodnot a nové zapojení do kulturního života města.

Předmětem soutěže bude návrh architektonicko-urbanistického řešení, které ve spojení s kulturní památkou umožní vybudování špičkové koncertní haly a celkovou revitalizaci kulturního domu. S ohledem na architektonické řešení kulturního domu a jeho památkovou ochranu a také existenci významného krajinného prvku, které společně neumožňují významné stavební zásahy uvnitř kulturního domu ani neomezenou zástavbu pozemků kolem vlastní stavby, se předpokládá citlivá a objemově přijatelná přístavba kulturního domu. Cílem zadavatele je maximální možné využití kulturního domu pro veškeré provozy a zázemí spojené s provozem koncertní haly a pouze nezbytné minimum řešit formou přístavby.

Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 07. 2018

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
Tel/fax: +420 599 442 291
E-mail: tmacura@ostrava.cz