Z důvodu nedostatku vlastních prostorových kapacit nutných pro pořádání společenských a kulturních akcí se městská část Praha 5 rozhodla realizovat novostavbu – Kulturní objekt s obřadní síní.

Předmětem soutěže bude nový reprezentativní objekt městské části Praha 5, který bude zahrnovat tři provozy: obřadní síň pro svatby, vítání občánků, případně i pro další společenské nebo kulturní příležitosti, kavárnu – bar a výtvarnou galerii. Objekt bude situován v parku Sacre Coeur.

Vyhlašovatel: Městská část Praha 5


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 12. 2021

Další připravované soutěže