Předmětem soutěže bude zpracování návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes řeku Berounku. Současná lávka je již technicky a esteticky nevyhovující, přesto hraje v životě obce důležitou roli. Jedná se o jediné přímé spojení se Zadní Třebaní a hlavně s vlakovým nádražím. Předpokládané investiční náklady: 45 mil. Kč.

Jednofázová užší projektová architektonicko-konstrukční soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 06. 2018

Vyhlašovatel

Obec Hlásná Třebaň

Karlštejnská 150
267 18 Hlásná Třebaň

Další připravované soutěže